Pre komunikáciu zo zákazníkmi E&S Investments Slovakia s.r.o.
a prijímanie pokynov od zákazníkov slúži telefónne číslo
+420 511 180 641 alebo emailová adresa:
office.czech@es-investments.com